26.03.2021 Požár trávy

V pátek dne 26.03.2021 v 11:55, byla naše jednotka vyslána k požáru lesního posrostu u obce Stříbrné Hory. Jednalo se o požár hrabanky a klestu o rozloze asi 40x40m, který se rozdmýchal vlivem poryvu větru po předešlém pálení. Ohnisko požáru se nacházelo na špatně přístupné vyvýšené mýtině, jednotka musela natáhnout útočné vedení o celkové délce 160m a převýšení cca 40-50m aby mohla požár lokalizovat. Následně jednotka provedla uhašení a prolití hrabanky pomocí dvou C_proudu a po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základu.

Na místě: JSDHO Přibyslav
     HZS Havlíčkův Brod
     JSDHO Česká Bělá
     JSDHO Žižkovo Pole
     
Technika: CAS 15M2R Magirus
    
Posádka: 5+1