28.07.2020 Technická pomoc

V úterý 28.07. 2020 ve 19:40 hod. byla jednotka vyslána k technické pomoci – strom přes komunikaci u obce Špinov, spadlý strom byl již z části rozřezaný a jednotka provedla pouze úklid vozovky. Při zpáteční cestě na základnu jednotka obdržela pokyn k výjezdu na další událost, tentokrát mezi obcí Dvorek a Šachotín, zde se nacházel také strom přes komunikaci, jednotka na místě odstranila strom pomocí motorové řetězové pily a řídila dopravu na komunikaci. Po zprůjezdnění komunice se jednotka vrátila zpět na základnu.

Na místě: JSDH Přibyslav