10.02. 2020 Bouře Sabine

Bouře Sabine se v pondělí 10.02. 2020 nevyhla ani Přibyslavsku. I když území města bouře zasáhla jen okrajově, i zde napáchala škody a to hlavně na lesních porostech a způsobovala problémy v dopravě. Naše jednotka reagovala včasně už na varování meteorologů, s předstihem tak proběhly porady velitelů, kontrola a příprava techniky věcných prostředků a dalšího vybavení, které jednotka k událostem spojeným s velkým větrem a přívalovými dešti využívá. K těmto výstrahám patří i osobní připravenost. Členové jednotek jako je ta naše, častokrát musí začít právě u svých rodin a svého majetku. Zajišťují ho právě o to více, protože vždy počítají, že v časech, kdy bude situace nejkritičtější budou možná mimo svoje domovy pomáhat jiným.

Konečná bilance je 8 událostí, které jsou všechny spojené se zprůjezdněním silničních komunikací v okolí města. Jednotka vyjížděla ve dvou družstvech s celkem 10 hasiči. Za zmínku určitě stojí zásah za obcí Ronov nad Sázavou, kde se naráz vyvrátilo nebo přelomilo celkem 10 stromů a komunikace musela být zcela uzavřená. Poslední padlé stromy na komunikaci jednotka odklízela v úterý v 04:26 hod. ve směru na osadu Macourov.