04.02. 2020 Technická pomoc

04.02. 2020 v 13:08 hod. byla jednotka vyslána k Technické Pomoci, strom na vozovce Hesov – směr Utín. Na místě se nacházel strom, který se vlivem poryvu větru vyvrátil a svou špicí zasahoval do vozovky.  Bylo provedeno rozřezání stromu, odklizení mimo komunikaci a tím zprůjezdnění vozovky.  Jednotka se poté vrátila zpět na základnu.