03.09.2021 Požár žacího stroje

V pátek dne 03.09.2021 ve 14:22 byla naše jednotka vyslána k požáru žacího stroje u obce Pořežín. Žací mačkat začal na poli hořet po mechanické závadě a oheň se dále rozšiřoval i do přilehlého řádku slámy. Likvidace požáru probíhala ve spolupráci s JSDHO Velká Losenice pomocí dvou proudů. Celková škoda byla vyčíslena na 150 000 kč.

Na místě: JSDHO Přibyslav
     HZS Žďár nad Sázavou
     JSDHO Velká Losenice
            
Technika: CAS 15M2R Magirus
        CAS Iveco Tracker
         
Posádka: 5+1
       1+1