01.08.2021 Požár stodoly

V neděli dne 01.08.2021 v 06:30 hod. byla naše jednotka vyslána k požáru stodoly v obci Věžnice. Jednalo se o požár stodoly vedle rodinného domu. Ve stodole se nacházelo uskladněných několik balíků slámy a také několik kusů dobytka, které majitel stihl včas vyhnat na přilehlou zahradu. Při našem příjezdu se na místě již nacházelo několik jednotek, které prováděly lokalizaci požáru. Naše jednotka zřídila dvě čerpací stanoviště, ochlazovala sousední objekty, aby se požár dále nešířil. V hořícím objektu se nacházela také láhev s acetylenem, kterou po celou dobu zásahu bylo nutné ochlazovat.

Po lokalizaci požáru bylo nutné zajistit techniku, která zajistí odvoz ohořelé slámy a ostatního materiálu, aby došlo k úplné likvidaci požáru. Likvidace požáru se protáhla až do odpoledních hodin.

Na místě: JSDHO Přibyslav
     HZSp Čepro Šlapanov
     HZS Polná
     JSDHO Šlapanov
     JSDHO Věžnice
     JSDHO Dobronín

         
Technika: CAS 15M2R Magirus
     CAS 20 Tracker
     VEA Jeep Cherokee
     
    
Posádka: 4+1
     2+1
     1+1