10.07.2020 Silný vítr a přívalový déšť

Vzhledem k silnému větru a přivalovému dešti byla jednotka v 20:21 hod. vyslána k Technické Pomoci, strom přes vozovku u obce Záborná. Na místě se nacházel strom, který se vlivem poryvu větru a deště zlomil a znemožnil průjezd vozovky. Bylo provedeno rozřezání stromu, odklizení mimo komunikaci a tím zprůjezdnění vozovky. Na zpáteční cestě na základu provedla jednotka další rozřezání stromů a odklizení nebezpečných větví, které zasahovaly do komunikace, po-té se jednotka vrátila zpět na základu.

Ve 22:48 hod. byla jednotka vyslána k události stejného významu, tentokrát mezi obcí Buková a Nové dvory, také zde jednotky provedla rozřezání a odklizení stromu a vrátila se na základnu.