22.6.2020 Technická pomoc

V pondělí 22.06. 2020 v 13:16 hod. byla jednotka vyslána k Technické Pomoci, strom přes vozovku u obce Hesov. Na místě se nacházel strom, který se vlivem poryvu větru zlomil a svou špicí poničil přilehlý plot.  Bylo provedeno rozřezání stromu, odklizení mimo komunikaci a tím zprůjezdnění vozovky.  Jednotka se poté vrátila zpět na základnu.