01. 06. 2020 Požár

V pondělí 01.06. 2020 v 03:55 hod. byla naše jednotka vyslána k požáru v prostorách Přibyslavského zámku. Jednotka přijela na místo jako první. Průzkumem jsme zjistili, že se jedná o požár gauče ve sklepních prostorech (vinárně). Kvůli silnému zakouření jsme zasahovali v dýchací technice a požár likvidovali pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Následně jsme zakouřený objekt odvětrali nasazením přetlakové ventilace. Na místě: JSDH Přibyslav, HZS stanice Havlíčkův Brod, HZS stanice Polná, HZS stanice Žďár nad Sázavou, PČR.

Škoda: 30 tis. Kč. Uchráněno: 3 mil. Kč. Příčina: nedbalostní jednání.