03.02. 2020 Spolupráce IZS

V pondělí 03.02. 2020 v 10:33 hod. vyjela naše jednotka na žádost ZZS do bytového domu v Přibyslavi, k technické pomoci – transport pacienta. Na místě jsem pomohli ZZS s naložením a transportem pacienta z bytového domu do sanity. Po zajištění bytu jsme se vrátili zpět na základnu. Na místě ZZS stanoviště Přibyslav, JSDH Přibyslav.