Defibrilátor AED Lifepak 1000

Díky grantu Nadace AGROFERT ve výši 30.000,- Kč pořídil Sbor dobrovolných hasičů v Přibyslavi pro výjezdovou jednotku Automatický externí defibrilátor. Tyto defibrilátory jsou určeny pro laickou veřejnost pro případy, kdy je nutné poskytnout první pomoc pacientovi s náhlou srdeční zástavou a to před příjezdem Zdravotnické záchranné služby. Včasným použitím defibrilátoru se výrazně zvyšuje šance postiženého na přežití. Hasiči byli v jeho používání proškoleni a v současné době je zařazen již ve výjezdu. Přístroj bude používán při výjezdech k mimořádným událostem a při zajištění sportovních a kulturních akcí. Celková hodnota přístroje činí 57.000,- Kč. Na zbylou částku 27.000,- byl použit  finanční dar společnosti  ACO Industries k.s. Přibyslav. Oběma sponzorům děkujeme.