13.07. 2018 Monitoring

13.7. v 18,10 hodin byla jednotka vyslána k monitoringu kouře z lesa, který nahlásil občan u obce Buková. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že na udaném místě dochází ke zpracování dřeva a zbytky v podobě dřevního klestu jsou spalovány řádně v dostatečné vzdálenosti od lesa a místo je hlídáno. Místo bylo předáno příslušníkům HZS ze stanice Žďár nad Sázavou a jednotka se vrátila zpět a základnu. Použitá technika: CAS 15-M2R Magirus

Odkaz na evidenci pálení: https://paleni.izscr.cz/ zde můžete hlásit jednotlivé pálení, aby nedocházelo k planým poplachům hasičů.