Poslední nehoda:

10.9.2016 požár stohu

Dne 10.9.2016 ve 21 hodin byla naše jednotka vyslána k rozsáhlému požáru stohu se slámou do obce Bartoušov. Stoh byl ponechán kontrolovaně shořet a několik jednotek se zde střídalo na hlídání požářiště. Zásah byl náročný vzhledem k panujícím vysokým teplotám a byl ukončen druhý den v odpoledních hodinách.