31.10.2021 Transport pacienta

V neděli dne 31.10. 2021 v 18:08 hod. byla jednotka vyslána k transportu pacienta u cyklostezky v Přibyslavi. Jednotka pomohla s transportem pacienta do sanity a po spolupráci s IZS se jednotka vrátila zpět na základnu. Pří zpáteční cestě jednotka narazila na spadený strom přes cestu, který odřízla a komunikaci zprůjezdnila.

Na místě: JSDHO Přibyslav
     ZZS Přibyslav 
     PČR 

Technika: CAS 15M2R Magirus  
 
Posádka: 5+1