30.09.2021 Požár hrabanky

Ve čtvrtek dne 30.09.2021 v 15:45 hod. vyjela jednotka k nahlášenému požáru u obce Žižkovo Pole, jednalo se o požár hrabanky a klestu o přibližné rozloze cca 20m2, který se rozdmýchal vlivem poryvu větru po předešlém pálení. Jednotka provedla uhašení ohnisek a následně prolití hrabanky pomocí dvou C_proudů. Po domluvě s velitelem zásahu bylo místo předáno majiteli a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Na místě: JSDHO Přibyslav
     HZS Havlíčkův Brod
     JSDHO Česká Bělá
     JSDHO Žižkovo Pole

                            
Technika: CAS 15M2R Magirus
     CAS 20 Tracker
    
Posádka: 4+1
     2+1