08.06.2021 Požár hrabanky

V úterý dne 08.06.2021 v 16:21 hod. vyjela jednotka k nahlášenému požáru u obce Žižkovo Pole, jednalo se o požár hrabanky a klestu o přibližné rozloze cca 30m2, který se rozdmýchal vlivem poryvu větru po předešlém pálení. Jednotka provedla uhašení ohnisek a následně prolití hrabanky pomocí několika proudů. Po domluvě s velitelem zásahu bylo místo předáno majiteli a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Na místě: JSDHO Přibyslav
     HZS Havlíčkův Brod
     JSDHO Česká Bělá
     JSDHO Žižkovo Pole
                   
Technika: CAS 15M2R Magirus
     CAS 20 Tracker
    
Posádka: 5+1
     2+1