24.04. 2019 Požár Termesivy

24.4.2019 ve 4,09 hod. byla jednotka vyslána k požáru do obce Termesivy. Při příjezdu na místo byla již celá hala, která ležela v areálu lihovaru v plamenech. Díky silnému zakouření se pracovalo v dýchací technice. Bylo nasazeno několik vodních proudů, které díky velkému množství uskladněného dřeva nebyly příliš účinné.

Proto se v průběhu hašení použila těžká pěna, díky které se povedlo zabránit rozšíření požáru do zbytku areálu. Na likvidaci se podílely čtyři jednotky s šesti CAS.

Na místě: HZS H. Brod, HZS SŽDC H. Brod, JSDHO Perknov, JSDHO Přibyslav