28.03. 2019 Dopravní nehoda

28.3.2019 v 11,09 jednotka vyjela k dopravní nehodě za Přibyslav u společnosti ACO. Zde skončilo osobní vozidlo po smyku v příkopu na střeše. Provedli jsme předlékařskou pomoc řidičce, ke které byla povolána ZZS. Dále byly provedeny standardní úkony běžné pro zásah u dopravní  nehody – zajištění místa, prohlídka zda z vozidla neunikají provozní náplně, protipožární opatření a usměrňování provozu. Po příjezdu jednotky HZS Polná bylo předáno velení zásahu a vyčkáno zadokumentování nehody Policií ČR. Poté se na pokyn velitele zásahu obě jednotky vrátily na své základny.
Na místě JSDHO Přibyslav, HZS Polná, ZZS stanoviště Přibyslav, Policie ČR-skupina dopravních nehod.