12.02. 2019 Dopravní nehoda

12.2.2019 ve 13 hodin byla jednotka vyslána k dopravní nehodě za obec Nové Dvory. Na místě bylo zjištěno, že zřejmě vlivem nezvládnutí řízení skončilo dodávkové vozidlo na boku v silničním příkopu bez zranění řidiče. Byly provedeny standardní úkony běžné pro tento typ události a po příjezdu profesionální jednotky HZS Ždár nad Sázavou jednotka  úzce spolupracovala s příslušníky HZS při otočení vozidla a jeho vyproštění z příkopu povolaným vyprošťovacím speciálem. Po zprůjezdnění vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě: HZS stanice Žďár n Sáz.; JSDH Přibyslav