29.08. 2018 Únik plynu

29.8.2018 v 11,22 hodin byla jednotka vyslána k úniku plynu do obce Žižkovo Pole. Zde při výkopových pracích došlo k porušení plynovodní plastové trubky a došlo k velkému úniku plynu do ovzduší. Jednotky provedli provizorní zaškrcení plastové trubky hydraulickým rozpínákem a vyčkaly příjezdu pohotovostní plynárenské služby, které bylo místo předáno. Tyto situace ač se nejeví, jsou velice nebezpečné a rizikové. Plyn se nashromáždí v prostoru okolo poškození a může kdykoliv explodovat. Obyčejně se v místě vyloučí jakákoliv doprava, pracuje se pouze s ručními nástroji a zasahující musí být prosti jakýchkoliv zařízení které by mohly iniciovat výbuch (vysílačky, telefony, lampy které nejsou určeny do výbušného prostředí atd.)