17.-18.08. 2018 Pyrocar

Ani Pyrocar 2018 se neobejde bez zajištění veškeré bezpečnosti a i tento ročník zajišťuje tu požární, jednotka města Přibyslavi. Na letiště se tentokrát stěhuje technika již ve čtvrtek 16.8. a buduje zde zázemí pro službu konající členy. Týlový kontejner, malý stan kvůli stínu a pár lavic tvoří část koutu, kde je po čtyři dny zázemí pro hasiče a Policii ČR. Pro někoho je těžké pochopit, že i ryze hasičská akce musí mít svá bezpečnostní pravidla, jiní naopak ctí, že i  v této sešlosti dohlíží kolegové na požární bezpečnost na samotné akci, na pódium kde se nachází aparatury za statisíce, na polní parkoviště, na odpalování ohňostroje a v neposlední řadě i na zajištění vlastního rajonu a poplachových plánů. Letošní ročník na tuto část organizátor vyčlenil místo a vyřešil dopravní situaci tak, že jednotka během Pyrocaru dvakrát vyjížděla ze stanoviště na letišti k hlášeným případům bez jakýchkoliv problémů a komplikací, což se pozitivně projevilo na celkové pohodě sloužících družstev. Málokdo postřehl, že od středy do neděle se nepřetržitě střídalo ve službě celkem 12 členů přibyslavské jednotky, v sobotu od rána do půlnoci posílené kompletním výjezdem z centrální stanice Havlíčkův Brod. Všem vám kluci patří velký dík.

 

Jednotka se účastnila zajištění doprovodného programu. V prvním bloku ukázek činnosti složek -IZS, měla za úkol provést plnění hasicího vaku v podvěsu policejního vrtulníku BELL 412. Plnění provádí 4 hasiči prostřednictvím speciálních proudnic, jeden velitel, jeden navaděč a strojník. Hasicí vak nazývaný též jako Bambi vak, má objem 795l a jeho naplnění prováděným způsobem trvá asi 3min. Jelikož je Přibyslavská  jednotka předurčená k těmto úkonům, nebyl to pro nás žádný problém. Byly provedeny dva ukázkové shozy.