1.6. 2018 Odčerpávání vody

Dne 1.6.2018 po průtrži mračen vyjížděla jednotka „pouze“ na dvůr Pošty. Nefunkční kanál zde způsobil, ze velký příval vody se nestačil běžně vsáknout, ale stoupající hladina začala přetékat do obchodu s lahůdkami. Na odčerpání bylo nasazeno plovoucí čerpadlo a dočerpání bylo provedeno kalovým čerpadlem. Místo bylo předáno uživatelům a jednotka se vrátila zpět na základnu.