29.10.2017 Orkán Herwart

Až dnes nám čas dovolil informovat návštěvníky našich stránek o neděli 29.10. 2017, kdy se i našim územím prohnala avizovaná vichřice, která nikoho nenechala na pochybách, že varování před ní nebyla zbytečná. I naši členové byli dostatečně dopředu upozornění na nebezpečí, která s největší pravděpodobností přijdou a s tím i nutností nasazení sil a prostředků. Předchozí večer v sobotu 28.10. byla jednotka velitelem uvedena do stavu nejvyšší pohotovosti, v neděli 29.10. v 8,30 jsou pak všichni svoláni do přímého výkonu služby na stanici když v tom se stalo něco neuvěřitelného. Dvojitý mohutný kmen rozlomené lípy před budovou hasičské zbrojnice svázaný již roky v korunách řetězem, se při jednom z poryvů rozlomil úplně a kriticky hrozilo, že pádem ohrozí v příštích minutách nejen chodce, ale i budovu zbrojnice a napáchá velké majetkové škody. Situace vyžadovala velmi nutně okamžité řešení, o kterém všichni věděli, že nebude zrovna bezpečné pro zasahující. Ulomený kmen byl po několika pokusech nakonec úspěšně za pomoci cisterny stržen požadovaným směrem .Povolaný pan Kasal pak bravurně skátil i druhý nestabilní kmen mimo budovu. Vzhledem ke stupňující se situaci se zesilujícím větrem, bylo místo vyznačeno zákazovou páskou a vše ponecháno na místě. Celá jednotka se třemi vozidly se pak až do večerních hodin věnovala odstraňování akutních následků a zprůjezdňování okolních silnic. Vzhledem k postupnému kolabování energie, výpadkům telefonů a občas i vysílaček, vzniklo na stanici v Přibyslavi jakési improvizované centrum shromažďování informací o nutnosti pomoci a odtud pak byla společně s operačním střediskem v Jihlavě vysílána jednotlivá družstva do konkrétních míst k zásahům. Striktně byla upřednostňována ohrožení zdraví, majetku a průjezdnost vozovek pro případ výjezdu Zdravotnické záchranné služby. Snažili jsme se tak i maximálně odlehčit přetíženému operačnímu středisku a fungovali jsme v naprosto jiném režimu, než se funguje běžně v operačním řízení. Zanedlouho se k nám připojil i starosta města od něhož přicházela volání občanů a i on sám přímo v terénu zjišťoval nutnost nasazení hasičských jednotek. Kromě konkrétních ohlášených případů, vozidla projížděla jednotlivé silnice a zjišťovalo se další případné nasazení sil a prostředků. Věřím, že jsme byli co platni a pomohli jsme tam kde bylo třeba. Určitě se najdou i případy kde jsme nebyli schopni pomoct, nebo někomu daná pomoc nevyhovovala tak jak si myslel, ale i to k těmto situacím patří. Jak jsem ale uvedl, v tento den se striktně dodržoval systém třídění zpráv podle jejich důležitosti. Na přibyslavsku a okolí se v neděli 29.10.2017 řešilo 40 událostí s nutností nasazení hasičských jednotek, což je běžně slabší průměr výjezdů za celý rok. Řešili jsme průjezdnosti silnic v naprosto nestandartních podmínkách, veškeré události za silných poryvů větru a ten největší nápor začal v našem okolí opadat až ve večerních hodinách. Poslední výjezd tohoto větrného dne byl ukončen v 17 hodin a 44 minut. Jedno družstvo pak setrvalo v pohotovosti na stanici do 22,00 hodin, kdy byl tento náročný den ukončen. Poděkování patří všem členům JPO II Přibyslav za nasazení, členům JPO V Dobrá, kteří nás celý den u nejzávažnějších událostí posilovali, panu starostovi za podporu. Naprosto podstatné však je, že se nikomu v tento den při likvidaci následků nic nestalo. Další už klidnější a jednotlivé věci se řeší a ještě budou řešit i následující dny, ale o tom bude určitě informovat už i město. Použitá technika: CAS 15-M2R Magirus , posádka 3 + 1; CAS 20/7000/600-S 2 LP Tracker , posádka 3 + 1; VEA Jeep Cherokee 4×4 , posádka 4 + 1
(text Ivo Šimanovský)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *